นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม “เอราวัณ 2” แห่งที่ 4 ของกทม. พร้อมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยมาตรฐานสาธารณสุข

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม (เอราวัณ 2) สนามบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก    ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของกรุงเทพมหานคร

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ของกทม.  ที่เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม (เอราวัณ 2)  แห่งนี้ เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID 19   รัฐบาลทำงานทั้งเชิงรุกและตั้งรับ กำหนดแผนเผชิญเหตุ  เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา   ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยยึดตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค ทั้งระบบระบายอากาศ  การจัดการขยะติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการ ซึ่งมีความชัดเจนในการแบ่งระดับอาการของผู้ป่วยเป็นสีๆ ได้แก่ สีเขียว คือ ผู้ป่วยอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรืออาการน้อยๆ ไม่มีโรคร่วม อาการดีหมด จะส่งไปมายังรพ.สนาม หรือ (Hospitel) แต่หากมีอาการโควิดเหลืองหรือโควิดแดง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษา รวมทั้งได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมจัดรถพยาบาลทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือร่วมกับรถพยาบาลด้วย

นายกรัฐมนตรียังย้ำให้เร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจกับสถานการณ์โควิด -19  ที่มีจำนวนมากขึ้น  รวมทั้งการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสายด่วนต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือหรือรับแจ้งเหตุผู้ที่มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์  เพื่อให้เข้าถึงการอำนวยความสะดวก รวมถึงการดำเนินของรัฐบาลในการป้องกันการติดเชื้อทำเต็มรูปแบบตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ในการเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนาม  มั่นใจว่า เมื่อประชาชนทุกคนร่วมมือกันทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี  และยังช่วยลดความเสี่ยงแพทย์ บุคคลากรด้านสาธารณสุขในการติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้   นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหนักและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ  พร้อมกับเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทุกคนร่วมมือกันในวันนี้จะเกื้อหนุนให้การทำงานสำเร็จไปได้ด้วยดีในการดูแลประชาชนทั้งประเทศ