นายสุเมธ งามเจริญ ที่ปรึกษาสมาคมผู้สือข่าวกีฬา มอบผลิตภัณฑ์เอ บอนเน่ พร้อมเงินสด 100,000 บาท สนับสนุนการปฏิบัติในสถานการณ์โควิด19โดยมีนายจุติไกรกฤษ์รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯรับมอบ