ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 2,331 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,305 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 26 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,947 ราย ผู้ป่วยสะสม 175,732 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 40 ราย