ตรวจเช็ค 20 เงื่อนไข นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย เข้าสู่ “Phuket Sandbox”

1.กำหนดประเทศของนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลาง (สาธารณสุขกำหนด)

2.คนต่างชาติไม่ว่าจะถือพาสปอร์ตประเทศไหนต้องอาศัยอยู่ในประเทศความเสี่ยงต่ำและปานกลางอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางเข้าภูเก็ต

3.คนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยสามารถเดินทางเข้า “ภูเก็ตแซนด์บอกซ์” ได้ แต่ต้องเดินทางจากประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลาง

4.กรณีคนไทยเดินทางไปฉีดวัคซีนต่างประเทศกลับเข้าภูเก็ตได้ แต่ต้องหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเกิน 14 วัน

5.วัคซีนที่ฉีดต้องได้รับการรับรองโดย อย. (ไทย) หรือ WHO ครบโดสตามประเภทวัคซีนอย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรอง

6.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี อนุญาตให้เดินทางมากับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วได้

7.กรณีติดเชื้อต้องได้รับวัคซีนครบตามประเภทของวัคซีนอย่างน้อย 14 วัน

8.มีผลการตรวจโควิด RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

9.มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโควิด วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 USD

10.ต้องตรวจหาเชื้อครั้งแรก ณ สนามบิน

11.ติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ)

12.ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีนผ่าน www.entrythailand.go.th

13.เดินทางเข้าโรงแรมที่พักด้วยรถบริการที่ได้มาตรฐาน SHA+ ของโรงแรม ห้ามใช้บริการรถรับจ้างทั่วไป

14.เข้าพักในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ และมีโรงพยาบาลเป็นคู่สัญญา

15.พักในภูเก็ต 14 วันก่อนเดินทางออกไปพื้นที่อื่น หากอยู่ไม่ครบ 14 วันต้องเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่บินตรงออกราชอาณาจักรเท่านั้น

16.จองโรงแรมที่พักได้มากกว่า 1 แห่ง โดยจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง

17.เมื่อถึงโรงแรมที่พักต้องรองผลตรวจ RT-PCR ภายในห้อง หากผลตรวจไม่พบเชื้อจะสามารถออกไปท่องเที่ยวในภูเก็ตได้ หากพบเชื้อจะถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาของโรงแรม

18.จำนวนครั้งของการตรวจ RT-PCR ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเข้าพัก โดยกำหนดให้ตรวจวันที่ 1, 6/7 และ 12/13 เช่น อยู่ 5 วัน ตรวจ 1 ครั้ง อยู่ 7 วัน ตรวจ 2 ครั้ง หากอยู่ครบ 14 วันต้องตรวจ 3 ครั้ง

19.ปฏิบัติตามมาตรฐาน D-M-H-T-T-A

20.เมื่อครบ 14 วันต้องการเดินทางออกจากภูเก็ตให้แสดงเอกสารยืนยันว่าได้พักในภูเก็ต 14 คืน และมีหลักฐานการควบคุมโรคตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด

บทความที่เกี่ยวข้อง