มาตรการช่วยค่าเน็ต ช่วงเรียนออนไลน์

.สำนักงาน กสทช. ออกมาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเตอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ ครอบคลุมนักเรียนอนุบาล – มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ., นักเรียนอาชีวศึกษา และนักเรียน กศน. ที่เรียนออนไลน์ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 15 ต.ค. 64 .สามารถสมัครผ่านโรงเรียนและโรงเรียนรวบรวมส่งให้ต้นสังกัดเท่านั้น โดยกำหนดเงื่อนไขให้นักเรียน 1 คน ได้รับ 1 สิทธิ และเลือกรับสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง.• ใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือ >> จะได้รับ Top up แพ็กเกจเน็ตมือถือ ด้วยการเพิ่มปริมาณและความเร็วอินเตอร์เน็ต ให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์.• ใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน >> กสทช.จะช่วยจ่ายค่าเน็ตบ้าน โดยหักจากบิลค่าบริการ เดือนละ 79 บาท (ไม่รวม vat) เป็นเวลา 2 เดือน