กทม.เปิดช่องทางให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสัญชาติ

กรุงเทพมหานครเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 7.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 103.01

จากสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อลดลง และ กทม.ได้เปิดเมือง เพื่อรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีคนเดินทางเข้าสู่ กทม.เพิ่มขึ้น หลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงาน ซึ่งบางคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังมีประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ใน กทม.ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอยู่

กทม.จึงเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดยังไม่ครบ 2 เข็ม รวมถึงผู้ที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็ม 3 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือเป็นผู้ที่ต้องฉีดเข็มกระตุ้น เพื่อขอรับการฉีดวัคซีน ได้แก่

1) ลงทะเบียนผ่านแอป QUeQ โดยดาวน์โหลดแอปได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jorlek.queqcustomer&hl=th   เพื่อนัดฉีดที่ รพ. 11 แห่ง และที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

*สำหรับผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแบบกลุ่ม หรือไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านแอป QUeQ สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

2) ลงทะเบียนแบบกลุ่มผ่าน Google Form ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/ZkyHT5s3smNBTvv27

3) ลงทะเบียนฉีดหน้างานได้ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  ผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.64 และจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนลงทะเบียนหรือเดินทางไปฉีดวัคซีนตามวัน และสถานที่กำหนด เพื่อเป็นการกระจายวัคซีนให้ประชาชนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกพื้นที่ของ กทม.ปลอดภัยจากโควิดกันครับ