ยอดเชื้อโคววิด-19  รวม ATK 47,549  ราย

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

รวม 25,615 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากในประเทศ 25,449 ราย

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 166 ราย

ผู้ป่วยสะสม 621,462 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

———————

หายป่วยกลับบ้าน 14,641 ราย

หายป่วยสะสม 452,510 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ผู้ป่วยกำลังรักษา 201,044 ราย

———————

เสียชีวิต 40 ราย

ขณะที่ผลตรวจ ATK 21,934 ราย ยอดรวม ATK 47,549  ราย