จีนเปิดด่านโมฮ่านนำเข้าทุเรียนไทยแล้ว “อลงกรณ์”ย้ำต้องเข้มงวดมาตรการปัองกันปนเปื้อนโควิด 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล่วงหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยวันนี้ว่าได้รับรายงานจากสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงปักกิ่ง ฝ่ายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ฝ่ายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ว่า ด่านโม่ฮานในมณฑลยูนนานเปิดนำเข้าทุเรียนไทยจากด่านบ่อเต็นของลาวแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมา หลังจากระงับการนำเข้าทุเรียนไทย3วันระหว่างวันที่12-14เมษายนจากตรวจพบการปนเปื้อนโควิดในรถบรรทุกคอนเทนเนอร์จากไทย

โดยด่านเปิดทำการระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. และในเวลา17.30 – 21.00 น.เป็นช่วงให้รถบรรทุกเปล่าผ่าน

ส่วนโหย่วอี้กวน(กว่างซีจ้วง)ยังเปิดให้บริการระหว่างเวลา08.00 – 19.00 น.แต่มีความแออัดจึงควรหลีกเลี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง

   “ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิดและฆ่าเชื้อสินค้าตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัดตามข้อสั่งการของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board)”

ทั้งนี้นายอลงกรณ์ได้แนะนำให้เพิ่มการขนส่งทางเรือและทางอากาศโดยกล่าวว่า ท่าเรือของจีนที่เปิดให้บริการนำเข้าผลไม้ไทยได้แก่ 

1.ท่าเรือชินโจว(กว่างซีจ้วง)มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือชินโจวสัปดาห์ละ 4-7 เที่ยวระยะเวลา 3-8 วัน

ระยะเวลาในการตรวจปล่อยและผ่านโกดังห่วงโซ่ควบคุมความเย็นประมาณ 3-4 วัน

 2.ท่าเรือเสอโข่ว(เซินเจิ้น)

มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือเสอโข่วเฉลี่ยวันละ 1-4 เที่ยว ระยะเวลา 6-11 วัน

ท่าเรือหนานซา(กว่างโจว)มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือหนานซาเฉลี่ยวันละ 1-3 เที่ยวระยะเวลา 5-9 วัน

ส่วนท่าเรือเซินเจิ้นวาน และท่าเรือเซี่ยงไฮ้ แม้เปิดบริการแต่มีมาตรการตรวจโควิดเข้มข้นอาจเกิดความล่าช้ามากกว่าปกติ ในส่วนการขนส่งทางอากาศนั้น

สนามบินเซินเจิ้น เป่าอันมีเที่ยวบินคาร์โกของบริษัท S.F. รองรับน้ําหนักบรรทุกประมาณ 25 ตันต่อเที่ยวจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบิน เซินเจิ้น สัปดาห์ละ 6 เที่ยว (ยกวันวันเสาร์)

ส่วนสนามบินเซียงไฮ้ ผู่ตงยังเปิดให้บริการแต่เนื่องจากนครเซี่ยงไฮ้ขยายการล็อคดาวน์ออกไปอย่างไม่มีกําหนดทำให้การตรวจปล่อยและขนส่งสินค้าล่าช้าติดขัด

   “ขอให้ผู้ส่งออกติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพราะสถานการณ์ด่านนําเข้าของจีนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่”.

บทความที่เกี่ยวข้อง