“อนุทิน ชาญวีรกูล”เปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้บริการ รวมทั้งใช้กัญชาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

วันนี้ (22 เมษายน 2565) ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม.และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายอนุทิน กล่าวว่า กัญชาเป็นหนึ่งในพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้ง ราก ต้น ใบ และดอก นํามาทำเป็นอาหารรวมถึงนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา กัญชง ทั้งในเชิงการแพทย์และเชิงเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้แก่ประชาชน พร้อมกับเร่งให้ความรู้ความเข้าใจตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การปลูก การนำมาใช้เป็นยาและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนำกัญชาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

โดยจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ทะเล ชายหาด ดำน้ำชมปะการัง ท่องเที่ยวเกาะ และชมหมู่บ้านชาวประมง ประกอบกับมีแหล่งปลูกกัญชาจำนวนมาก ส่งจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนำกัญชามาช่วยสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่ มีต้นแบบคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานที่สมบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนระบบคลินิกกัญชาทุกระดับแบบไร้รอยต่อ สำหรับจังหวัดระนอง นอกจากนำผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงมาให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพ ยังนำกัญชามาผสมผสานในเมนูอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น ทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมและช่วยเพิ่มมูลค่ามากขึ้นด้วย

ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ และ ภูเก็ต มีการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาตั้งแต่ส่วน ต้นน้ำ โดยอนุญาตปลูกกัญชา 18 แห่ง รวมพื้นที่ 8,898 ตารางเมตร อนุญาตปลูกกัญชง 36 แห่ง รวมพื้นที่ 63,247 ตารางเมตร กลางน้ำสามารถผลิตและแปรรูปสมุนไพรจากโรงงานผลิตสมุนไพรมาตรฐาน WHO-GMP 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร และ ปลายน้ำ เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 112 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 6 แห่ง

สำหรับกิจกรรมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่  22-24 เมษายน 2565 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาวิชาการ ลานกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เช่น หัตถศิลป์จากส่วนประกอบของกัญชา บาล์มสมุนไพรและพิมเสนน้ำกัญชา โดยมีไฮไลท์อาหารขึ้นชื่อประจำจังหวัดระนอง ได้แก่ เมนู ‘ไจแอนท์ร่าเริงกัญ’ ทำจากกุ้งมังกรปรุงรสกัญชา และผักเหลียงผัดไข่ใส่ใบกัญชา