สธ.เผย 10 จุดสัมผัส เสี่ยงโควิด 19 เมื่อนักเรียนไปโรงเรียน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยกองสุขศึกษา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมตามสุขบัญญัติต้อนรับเปิดเทอม เก็บข้อมูลจากตัวแทนนักเรียน/ยุว อสม. ทั่วประเทศ จำนวน 44,589 คน ระหว่างวันที่ 7-22 พฤษภาคม 2565 พบ 10 จุดเสี่ยงโควิด 19 ที่นักเรียนมีโอกาสสัมผัส เมื่อเปิดเทอมแบบปกติ (Onsite) ดังนี้ 1) โต๊ะ เก้าอี้ ในและนอกห้องเรียน 89.1% 2)ห้องน้ำ เช่น โถรองนั่ง ที่จับประตู ก๊อกน้ำ 84.88%

3)โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ภาชนะใส่อาหาร ในโรงอาหาร 82.9% 4)ราวบันได 76.62%

5)ลูกบิด กลอนประตู ที่จับประตู 75.57% 6)สวิตช์ไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า 67.18% 7)ที่กดน้ำดื่ม ก๊อกน้ำใช้  0.51%

8)รถโดยสารประจำทาง รถรับส่งนักเรียน 58.13% 9)อุปกรณ์กีฬาที่เล่นกันหลายคน 57.86% 10)เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน 37.68%

แนะหลีกเลี่ยงสัมผัสจุดเสี่ยงดังกล่าว หมั่นทำความสะอาดเช็ดถู เพื่อให้ห่างไกลจากโรคโควิด 19 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมเสี่ยง กองสุขศึกษา : https://www.facebook.com/SurveillanceBehaviors