‘คณะทำงาน รมว.กษ.’ พร้อมด้วยกรมหม่อนไหมฯ มอบกี่ทอให้กับกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ บ้านดอนมะนาว – ‘เมฆินทร์’ เพื่อส่งเสริมผ้าทอไทยทรงดำสนับสนุนให้ก้าวไปสู่ระดับระดับโลก

นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนุชิต ชุ่มใจ ตำแหน่งที่ปรึกษากรมหม่อนไหม และ นางพรไสว ชุ่มบุญชู ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี  เป็นประธานในการมอบมอบกี่ทอผ้าขนาดเล็ก จำนวน 6 ตัว ซึ่งได้รับการบริจาคจาก บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด และ ‘ธันย่า-ธันยลักษณ์ พรหมมณี’ ดีไซน์เนอร์และเซเลบริตี้ชื่อดัง โดยมี นางขวัญยืน ทองดองจุย ประธานกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ ตำบล ดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าของไทยทรงดำ สู่เด็กและเยาวชน เพื่อสืบทอดและเป็นมรดกต่อไปอย่างยืนยาว

ทั้งนี้ นายเมฆินทร์และคณะ ได้เยี่ยมชมการสาธิตการทอผ้าไทยทรงดำ ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยเป็นผ้าทอมือจากฝ้ายแท้ ทอด้วยกี่พุ่งแบบกระตุก ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ซึ่งเมื่อทอผ้าจนเรียบร้อยแล้ว เนื้อผ้าจะมีความนุ่ม สีไม่ตก มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยผ้าทอของชาวไทยทรงดำนั้น  จะสวมใส่ในชีวิตประจําวันและการสวมใส่ในงานพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยทรงดำ ซึ่งสอดแทรกวิถีชีวิตและแนวคิดในการใช้ชีวิตของชาวไทยทรงดำไว้อย่างแยบยลอีกด้วย

โดยนายเมฆินทร์ ระบุว่า ถึงแม้ว่า วิสัยทัศน์ของทางกระทรวงเกษตรฯ จะเน้นหนักในเรื่องการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการเพิ่มผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ดี การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนั้น ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ทั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการรักษาภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำ ในการทอผ้าเพื่อเป็นเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย ดังนั้น ตนจึงได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำกี่ทอผ้าฯ จำนวน 6 ตัว มามอบให้กับทางกลุ่มฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผ้าทอไทยทรงดำอยู่คู่กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และประเทศไทยตลอดไป รวมทั้ง พร้อมสนับสนุนให้สามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้ในอนาคตอันใกล้นี้

บทความที่เกี่ยวข้อง