องค์การสวนสัตว์ ฯ เชิญชวนเที่ยวสวนสัตว์ทั่วไทย ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมวันคุ้มครอง       สัตว์ป่าในสวนสัตว์ 6 แห่ง โดยหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของสัตว์ป่า และยังเป็นนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ขับเคลื่อนและรณรงค์ให้ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์สัตว์ป่ามาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมสวนสัตว์ โดยแต่ละแห่งมีกำหนดจัดกิจกรรมตามกำหนดดังนี้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  พบกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ D.I.Y สร้างการมีส่วนร่วม เกมส์มหาสนุก ส่งความสุขให้สัตว์ป่า และ โครงการอุปถัมภ์จัดนิทรรศการ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564

สวนสัตว์เชียงใหม่  พบกิจกรรมไลฟ์สด เล่นเกมส์ แจกของรางวัล และกิจกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากไฟป่าที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2564

สวนสัตว์นครราชีมา พบกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่า ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต สร้างความตระหนักด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า และ กิจกรรทำความดีด้วยหัวใจ ลดใช้พลาสติก กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2564

สวนสัตว์สงขลา  พบกิจกรรมยิ่งใหญ่ ทำบุญตักบาตรผลไม้ โดยมีช้างพัง “ป้ามาลี” อายุ 75 ปี เป็นตัวแทนสัตว์ป่า เพื่อสวดมนต์ต่ออายุ ทำขวัญ และให้อาหารสัตว์ กำหนดจัดกิจกรรม 24-26 ธันวาคม 2564

สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสร้างฐานองค์ความรู้สัตว์ป่าสงวน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2564สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมไลฟ์สด สร้างความตระหนักในการรักษ์สัตว์ป่า กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2564 องค์การสวนสัตว์ ฯ  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมสวนสัตว์ในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอุปถัมภ์สัตว์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้