สภาสมาคมธรรมาภิบาลและมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต มอบทุนธรรมาภิบาลทางการศึกษา จำนวน50,000 บาทให้รร.ฤทธิยะวรรณาลัย เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านหลักธรรมาภิบาล

วันนี้ (25 พ.ค.)เมื่อเวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดร.เลอภพ โสรัตน์ เลขาธิการสภาสมาคมธรรมาภิบาลและเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ได้ทำพิธีมอบทุนธรรมาภิบาลทางการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย1โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

ดร.เลอภพ โสรัตน์ กล่าวว่า นับเป็นเกียรติ ที่ได้รับการมอบหมาย ให้มามอบทุนทุนธรรมาภิบาลทางการศึกษา  สำหรับนักเรียน ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งทั้งสภาสมาคมธรรมาภิบาลและมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ได้มองเห็นความสำคัญ ของผู้ที่ขาดโอกาส ในระดับเยาวชน ที่อยู่ในสถานศึกษา ที่เราพบว่า ยังมีความต้องการ แรงสนับสนุน อีกมาก และสิ่งที่น่ายินดี ในครั้งนี้ พบว่า เรื่องของการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ ในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ยืนยันว่าหลักการเหล่านี้ สามารถไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ดี  ซึ่งได้นำมาปฏิบัติ ที่โรงเรียนมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักคิดให้กับนักเรียนในการที่จะเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

สำหรับทุนธรรมาภิบาลทางการศึกษานี้ สภาสมาคมธรรมาภิบาลและมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต จะมอบให้กับโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษาละ 50,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาด้านหลักธรรมาภิบาลให้กับคณะครูและนักเรียน