ในโอกาสที่วันที่ 2 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันจักรยานโลก (World Bicycle Day) ตามการประกาศขององค์การสหประชาชาติ

สมาคมกีฬาจักรยาน จังหวัดปทุมธานีจัดเวทีเชิญวิทยากรร่วมวงสนทนา โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คุณสิรินารถ ฉัตรศุภกุล ผอ.สำนักงานททท. ณ โรงแรมทินิดี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายกสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานี คุณคิว อรุโณรส เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเมืองเมืองจักรยานว่า สาระสำคัญคือต้องไม่เป็นวัฒนธรรม”แถม”   แต่ต้องเป็นวัฒนธรรมหลักของการพัฒนาพื้นที่ จักรยานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพ เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับเศรษฐกิจท้องถิ่น เพราะคนในท้องถิ่นสามารถให้บริการได้ไม่ยาก ไม่สร้างภาระการจราจร ลดการใช้พลังงาน ช่วยลดภาวะโลกร้อน แถมช่วยสร้างเสน่ห์สำหรับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ มีบริการให้เช่าจักรยาน บริการซ่อมบำรุง บริการทำความสะอาดจักรยาน ให้บริการรับฝากจักรยาน ให้บริการสถานที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ซักรีดตลอดจนรับฝากเสื้อผ้า และหมวกที่ใช้สำหรับการปั่นจักรยาน 

อนึ่ง ผู้บริหารควรพิจารณาเชื่อมวัฒนธรรมจักรยานให้เข้ากับระบบขนส่งมวลชนให้มากๆ เช่นทำสถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือข้ามฟาก ที่คำนึงถึงจักรยาน  มีสะพานข้ามแม่น้ำลำคลองสำหรับจักรยาน ตู้รถไฟฟ้าที่ออกแบบให้จักรยานซื้อบัตรโดยสารได้ เพื่อทำให้จักรยานกลายเป็นทางเลือกที่ประชาชนจะใช้แทนการขับรถยนต์ส่วนบุคคล

ในการนี้นายวีระศักดิ์ยังได้ฉายสไลด์ที่แสดงให้เห็นเสน่ห์ของเมืองจักรยานที่มีแล้วในต่างประเทศให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ชมด้วย

ส่วนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำเส้นทางจักรยานปลอดภัยขนานแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง และทำทางจักรยานลอยฟ้าเหนือเส้นทางโมโนเรลปทุมธานี รวมทั้งเชื่อมให้เส้นทางจักรยานจากกรุงเทพมหานครผ่านปทุมธานีไปเชื่อมให้ถึงเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในปทุมธานีจนถึงจังหวัดอยุธยาอีกด้วย

ปิดท้ายด้วยคุณสิรินารถ จากททท. ยืนยันความร่วมมือในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬากับจังหวัดปทุมธานี เพราะจากประสบการณ์ที่เคยทำหน้าที่ผอ.ททท.ที่กรุงโซล และเคยไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่ไทเป ได้เห็นศักยภาพของกิจกรรมจักรยานที่ออกแบบโดยเมืองต่างๆที่ทำให้ยกระดับให้เมืองเหล่านั้นอย่างน่าตื่นตา

จบท้ายกิจกรรมด้วยการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักปั่นจักรยานที่สามารถทำสถิติการปั่นเป็นระยะทางที่กำหนด