นายกฯ ปลื้ม “ไซเบอร์ไทย” อับดับ 41 ของโลก ปกป้องข้อมูลได้ 100 %

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ปลื้ม ความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทย ได้อับดับ 41 จาก 161 ประเทศ ถือเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน โดยได้คะแนนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ 100 %

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบว่า National Cyber Security Index หรือ NCIS ได้จัดอันดับความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทย อยู่อันดับที่ 41 จากทั้งหมด 161 ประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน

โดยพิจารณาจาก ตัวชี้วัด ความสามารถในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์, การจัดการอุบัติเหตุทางไซเบอร์ และ การพัฒนาความปลอดภัยทั่วไปทางไซเบอร์ โดยพิจารณาร่วมกับ ข้อมูลจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ข้อมูลจากองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ และ ข้อมูลของ NCIS เอง

ประเทศไทยได้รับคะแนนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คะแนนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์ และ คะแนนการวิเคราะห์ภัยทางไซเบอร์และข้อมูล 100 % คะแนนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 89 % คะแนนความมั่นคงดัชนีทางไซเบอร์ที่ 64.94 % และคะแนนการจัดการวิกฤตทางไซเบอร์อยู่ที่ 60 %