ศูนย์บริหารการทะเบียนเชียงใหม่ ออกหน่วยทำบัตรปชช. บนดอยขุนแปะ

เชียงใหม่ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาเชียงใหม่ทำบัตรประชาชนผู้สูงอายุบนดอยขุนแปะ

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอจอมทอง ออกบริการทำบัตรประชาชน ผู้สูงอายุพื้นที่ทุรกันดาร บนดอยขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง 9 ราย ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา พบผู้สูงอายุบางรายไม่มีนามสกุล จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ อำเภอจอมทองลงพื้นที่

นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน ฯ อำเภอจอมทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ และบนพื้นที่สูงห่างไกล เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ พื้นที่ดอยขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่สามารถเดินทางมาทำบัตรประจำตัวประชาชนยังที่ว่าการอำเภอได้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มีบัตรประจำตัวประชาชนอย่างทั่วถึง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยให้เข้าถึงสิทธิและบริการจากภาครัฐ การรักษาพยาบาล และโครงการสวัสดิการของรัฐอื่นๆ ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มดังกล่าวตามนโยบายของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ได้รับการประสานจากอำเภอจอมทอง ให้ลงพื้นที่บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ดอยขุนแปะ รวม 9 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยชราอายุ 80 ปีขึ้นไปมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ประกอบกับระยะทางจากดอยขุนแปะค่อนข้างไกลไม่สามารถลงไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทองได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit มาบริการถึงบ้าน อย่างไรก็ตามพบว่าผู้สูงอายุบางรายบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่า ซึ่งไม่มีนามสกุล ทำให้การลงทะเบียนขอทำบัตรไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถออกบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้ ทั้งนี้ศูนย์ภาคฯ จะได้ร่วมกับ สำนักทะเบียนอำเภอจอมทองออกลงพื้นที่บริการนอกพื้นที่ ทั้งทะเบียนชื่อสกุลและทำบัตรประชาชนครั้งต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง