“วีระศักดิ์” แชร์แนวทางพัฒนาประเทศ ผ่านกระบวนทัศน์ ESG

“วีระศักดิ์” แชร์แนวทางพัฒนาประเทศ ผ่านกระบวนทัศน์ ESG

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องแนวทางของประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนทัศน์ ESG หรือ Environment -Social Responsibility -Good Governance ให้กับคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ที่ห้องประชุมบอรด์บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66

โดยมีคุณโทมัส ชารล์ วิลสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ให้การต้อนรับ