ฝนตกต่อเนื่อง เติมน้ำเข้าเขื่อนแม่งัด-แม่กวงเพิ่มขึ้น

เชียงใหม่ ข่าวดีฝนตกต่อเนื่องลงมาช่วยให้เขื่อนใหญ่ กลาง และเล็กมีน้ำเพิ่มต่อเนื่อง เขื่อนแม่งัดมีน้ำร้อยละ 84ส่วนเขื่อนแม่กวงร้อยละ 55 ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีฝนตกหนักสลับ ท้องฟ้ามืดครึ้มมาตลอดทั้งสัปดาห์ จะช่วยให้มีมวลน้ำเข้าไปกักเก็บสะสมต่อเนื่อง ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูฝน

จากการรายงานของสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดวันนี้ น้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่งเขื่องแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ขึ้นเป็นสีแดง มีปริมาณน้ำ 225 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84.97 มีน้ำไหลเข้าเขื่อนวันนี้ 3.400 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด ปริมาณน้ำ 146 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55.72 มีน้ำไหลเข้าวันนี้ 1.295 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำ 2 เขื่อน จำนวน 371 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อย 70.40 ส่วรปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 13 แห่ง ปริมาณน้ำรวมจำนวน 67 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65.97 มี 3 อ่างที่มีปริมาณน้ำเกิน 100 % เป็นสีแดง คืออ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง อำเภอแม่ริม อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น อำเภอพร้าว และอ่างเก็บน้ำสันหนอง อำเภอแม่แจ่ม พบอ่างเก็บ 3 แห่งมีน้ำน้อยกว่าร้อยละ 50 ปริมาณน้ำรวมทั้งหมด 67 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65.97 และขนาดเล็ก 116 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 34 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51.69 ส่วนปริมาณน้ำรวมอ่างขนาดใหญ่ กลางและเล็ก ปริมาณน้ำ 473 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67.97

สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ยังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย การเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 62 เครื่อง, รถบรรทุกน้ำ 18 คัน และเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่น ๆ 14 หน่วย ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีฝนตกหนักสลับ ท้องฟ้ามืดครึ้มมาตลอดทั้งสัปดาห์ จะช่วยให้มีมวลน้ำเข้าไปกักัเก็บสะสมต่อเนื่อง ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูฝน