สมาคมการบินภาคเหนือ เปิดบ้านต้อนรับเยาวชน สนใจอยากเป็นนักบิน

เชียงใหม่ สนามบินเล็กเชียงใหม่เปิดมิติใหม่แห่งวงการการบินนำนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจกว่า 100 คน เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจสู่อาชีพนักบิน ,อาชีพแอร์โฮสเตท ,อาชีพสจ๊วจ สามารถเป็นช่างเครื่องบิน หรือใช้เป็นอาชีพการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน ในห้วงวันที่ 6-10 ธันวาคม 2566 จัดเชียงใหม่ แอร์โชว์ ขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ชมอากาศยาน หรือเครื่องบินที่หลากหลายชนิด เข้าร่วมกว่า 100 เครื่องจากทั่วประเทศ และจากต่างประเทศ

พาไปที่สนามบินเล็กเชียงใหม่แอร์สปอร์ต โดยสมาคมการบินภาคเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหน้าที่โซ่ข้อกลางทอดสะพานสานฝันให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความสนใจเป็นนักบิน ทาง โรงเรียนปรินส์รอลแยลวิทยาลัยได้นำนักเรียนมาศึกษาดูการบินเครื่องบินเล็ก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสนใจด้านการบินเป็นนักเรียนชั้น ม.4,ม.5 จำนวน 103 คน มีวิทยากร 3 ท่านคือ นายดำรงค์ องอาจ สมาคมการบินภาคเหนือ ,ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ อุปสมาคมการบินภาคเหนือและ พันเอกพิเศษสุปกรณ์ เรือนสติ อดีตนักบิน ทบ.เป็นวิทยากรให้ความรู้ เล่าถึงประสบการณ์จริงในการบิน และตอบข้อซักถามข้อสงสัยเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจ ในการเข้ามาเรียนเป็นอาชีพนักบิน ,อาชีพแอร์โฮสเตท ,อาชีพสจ๊วจ สามารถเป็นช่างเครื่องบิน หรือใช้เป็นอาชีพการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน นับเป็นครั้งที่ 2 เชียงใหม่แอร์สปอร์ต โดยสมาคมการบินภาคเหนือ ที่มีนักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้ามาศึกษาเรียน จุดเริ่มต้นอาชีพนักบิน โรงเรียนแรก โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย

ทั้งนี้เชียงใหม่แอร์สปอร์ตรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาของเด็กไทยเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้ามีอาชีพที่ตรงปกนำพาประเทศสู่แนวหน้าด้านการบิน.(Aviation Hub)ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในอนาคตอันใกล้ได้อย่างสง่างาม. สำหรับโรงเรียนไหนที่มีความสนใจ สามารถติดต่อ สนามบินเล็กเชียงใหม่แอร์สปอร์ตโทร.087-320-4535 (ฝ่ายธุรการฯ)

ขณะเดียวกัน ในห้วงวันที่ 6-10 ธันวาคม 2566 จัดเชียงใหม่ แอร์โชว์ ขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชมอากาศยาน หรือเครื่องบินที่หลากหลายชนิด เข้าร่วมกว่า 100 เครื่องจากทั่วประเทศ และจากต่างประเทศ ตลอดจนชมอากาศยานบังคับวิทยุ และกิจกรรมต่างๆ