นายกฯตรวจเยี่ยม State Quarantine – ด่านคัดกรองสนามบินสุวรรณภูมิ สั่งเข้มตรวจสกัดแพร่เชื้อ

นายกฯตรวจเยี่ยม State Quarantine ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  พร้อมสั่งตรวจเข้มคนไทยกลับบ้าน สกัดแพร่ระบาดเชื้อระหว่างลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2563 จะมีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ จำนวน 1,071 ราย

26 เมษายน 2563  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ ศบค ตรวจเยี่ยมสถานที่ State Quarantine  เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของระบบกักกันโรคโควิด 19 ณ โรงแรม Ramada

รัชดา โดยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเจ้าของสถานที่ โดยมีการรายงานว่าผู้พำนักที่นี่ ส่วนหนึ่งเดินทางมาจากเกาหลีใต้ แต่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่และเจ้าของสถานที่ ที่ได้ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดูแลผู้ที่เข้ามาพำนักกักกันตัวที่นี่ หากมีปัญหาขอให้แจ้งพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้ทันที

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรอรับคนไทยที่เดินทางกลับจากออสเตรเลีย จำนวน  207 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา คนงาน นักท่องเที่ยวที่ตกค้างอยู่ ซึ่งเดินทางถึงไทยเวลา 16.20 น. พร้อมตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ การคัดกรอง ระบบตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระชับเวลาการตรวจเข้าเมือง และการคัดกรอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกลับ ซึ่งฝ่ายที่ดูแลและร่วมปฏิบัติการเช่น สาธารณสุข การท่าอากาศยานฯ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และกลาโหม ได้รับไปดำเนินการ ว่าสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ไม่เกิน 1 ชม

ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ยกเว้นอากาศยานบางประเภท ซึ่งหนึ่งในข้อยกเว้นได้เครื่องบินเช่าเหมาลำที่นำคนไทยกลับประเทศ ( Repatriation) และปฏิบัติตามมาตรการ Fit to Fly อย่างเข้มงวด โดยผู้ที่เดินทางกลับมาทั้งหมดนี้ จะผ่านการตรวจคัดกรอง หากพบมีไข้ จะนำส่งโรงพยาบาล หากปกติไม่มีไข้จะต้องเข้าสู่ระบบกักกันโรค หรือ State Quarantine ทุกคนเป็นเวลา 14 วัน

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้รอรับคนไทยที่เดินทางกลับมาถึง และสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทาง และสุขภาพ ระหว่างรอขั้นตอนการคัดกรอง และแจ้งว่าหากขาดเหลือมีปัญหาอะไร ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที ทุกคนพร้อมดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2563 จะมีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ จำนวน 1,071 ราย โดยมาจากออสเตรเลีย 207 คน / ญี่ปุ่น 35 คน / เนเธอร์แลนด์ 25 คน / สเปน 42 คน / อินเดีย 601 คน / นิวซีแลนด์ 168 คน ซึ่งมีเด็กกว่า 50 คน โดยทั้งหมดจะทยอยเดินทางเข้ามาผ่านกระบวนการคัดกรองและเข้าพักในสถานที่ที่กำหนด ตามมาตรการควบคุมโรคแห่งรัฐ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกเหล่าทัพได้เรียกกำลังพล เหล่าแพทย์ ที่ปฏิบัติงานนอกสายงาน เข้ารับการอบรมฟื้นฟูทักษะการแพทย์ เพื่อเตรียมหมุนเวียนเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ทหาร ตามโรงพยาบาลต่างๆ ด่านชายแดน และสถานที่กักควบคุมโรคที่จัดตั้งขึ้นให้เพียงพอในการดูแลประชาชนในภาพรวม

.

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำว่าให้ทุกเหล่าทัพประสานกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเป็นที่เชื่อมั่นร่วมกัน ในการดำเนินการอย่างเข้มข้นตามมาตรการคัดกรองทั้งจากด่านชายแดนและท่าอากาศยานนานาชาติ ต่อเนื่องไปถึงมาตรการดูแลกักควบคุมโรคของรัฐทุกสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นอย่างมีมาตรฐานต่อเนื่องกันไป โดยให้ประสานขอประวัติข้อมูลของผู้เดินทางเข้ามาที่มีโรคประจำตัว เพื่อการดูแลรักษาระหว่างการกักควบคุมโรค พร้อมทั้งขอให้กองทัพเรือ ขยายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้มาตรการป้องกันโรคกับภาคประมงในพื้นที่ต่างๆ และช่วยสนับสนุนแจกจ่ายหน้ากากผ้าที่ผลิตขึ้น กระจายไปยังแรงงานภาคประมงให้มีใช้โดยทั่วกัน