อธิบดีกรมควบคุมโรค เชื่อโควิดกำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงโควิด-19 เชื้อกลายพันธ์โอมิครอนว่า มีความกระจายเร็ว แต่ความรุนแรงค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมีการแพร่ไปทั่วโลก ดังนั้นการจะกำจัดเชื้อโรคเป็นไปได้ยาก แต่หากเชื้อมีการปรับสมดุลจนอยู่กับคนได้ คือความรุนแรงจะต้องลดลง และคนต้องอยู่กับเชื้อโรคได้ คือ ติดเชื้อแต่ไม่ตาย แต่ยังแพร่เชื้อได้ระดับหนึ่ง ก็พบว่าแนวโน้มคนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และเริ่มมีการปรับให้อยู่กันได้ เชื่อว่าอีกไม่นานมันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น ส่วนประเป็นสายพันธุ์ไหนอยู่ที่การกลายพันธุ์ จึงขออย่ากลัว เพราะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 608 ดังนั้นขอให้รีบไปฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม เพื่อให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้น.