สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เชียงใหม่ มอบอุปกรณ์จำเป็นให้นักเรียนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19

พร้อมจัดกิจกรรม สว.สอนกีฬา หวังส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนของโรงเรียน


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและอุปกรณ์อันจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ชุมชนท่าจะฮัก อำเภอสันทราย และวัดดอนจั่น โรงเรียนวัดดอนจั่น อำเภอเมือง เป็นต้น


นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า วันนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด พร้อมเยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ในการดูแลเด็กนักเรียนช่วงสถานการณ์ โดยคณะได้ชมการแสดงของนักเรียน เยี่ยมชมสมาร์ทฟาร์ม ซึ่งเป็นต้นแบบของระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่ของโรงเรียน นอกจากนี้จะเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หลังสถานการณ์โควิด คลี่คลายอีกด้วย


จากนั้นสมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะลงพื้นที่ชุมชนท่าจะฮัก บ้านสบแฝก อำเภอสันทราย เพื่อพบปะผู้นำชุมชน และชาวบ้านพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับผู้นำชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้วุฒิสภาได้ศึกษาข้อมูลของชุมชนในการสร้างแหล่งท่องเที่ยว เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสันทรายในอนาคตเพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง


ในช่วงบ่ายนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะถวายสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในปัจจุบัน แด่เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น จากนั้นพบปะผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนจั่น เพื่อให้กำลังใจคณะครูพร้อมมอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเช่น ชุดตรวจ atk หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

จากนั้นคณะของสมาชิกวุฒิสภาได้จัดกิจกรรม สว.สอนกีฬา ประกอบด้วยฟุตบอล 7 คน กีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาเซปักตะกร้อ นำโดยนายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมฝึกสอนกีฬาทั้ง 3 ประเภท เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนอีกด้วย