3 สถาบัน สานสัมพันธ์เพื่อสันติสุข “คู่คี่พี่น้องกัน ที่สนามศุภชลาศัย

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยพล.ท.นักรบ บุญบัวทองตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย และดร.ดำรง ประทีป ณ ถลาง ประธานบริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด ร่วมเปิดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ของ 3 สถาบัน สานสัมพันธ์เพื่อสันติสุข “คู่คี่พี่น้องกัน ที่สนามศุภชลาศัย (เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา

สำหรับสถาบันประกอบด้วย สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและ สมาคมนักเรียนเก่า วชิราวุธวิทยาลัยค