ประกันสังคม ย้ำม.33 ม.39 อย่าลืมใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี ก่อนสิ้นปี

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนหมดสิ้นปี

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่โรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ ยื่นบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเข้ารับการตรวจร่างกายได้ 14 รายการ โดยมีเกณฑ์การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุตามความจำเป็น อาทิ การตรวจร่างกายการคัดกรองการได้ยิน การตรวจเต้านมโดยแพทย์ การตรวจตา/การตรวจสายตา การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจไขมันในเลือด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจมะเร็งปากมดลูก และการเอกซเรย์ เป็นต้น ซึ่งบางรายได้จะตรวจ 1 ครั้ง/ปี หรือ 3 ครั้ง/ปี

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพประจำปี

– ผู้ประกันตนควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

– นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า 6-8 ชั่วโมง

– สวมใส่เสื้อที่สะดวกต่อการตรวจร่างกาย

– งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

– เลี่ยงการรับประทานของหวานหรือดื่มน้ำหวาน

– ผู้ประกันตนหญิงไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน

– หากมีโรคประจำตัว ควรนำเอกสารหรือยาที่รับประทานอยู่มาให้แพทย์ดูด้วย

ตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506 กด 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง