มอบเครื่องสำอางค์ ร่วมงานกาชาด แม่บ้านกองทัพไทย

นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบเครื่องสำอางค์ ร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2565

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ รับมอบเครื่องสำอางค์ เอ บอนเน่ สบู่ โลชั่น จากสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย