ไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์ “19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร” ประกาศยุติการชุมนุม 20 กันยายน

เวลา 06.40 น.เปิดหลุมฝังหมุดคณะราษฎร 2563 บริเวณพื้นที่หน้าเวทีการชุมนุม

เวลา 06.50 น.ทำพิธีติดตั้งหมุดคณะราษฎรพร้อมประกาศว่า “นี่คือการปักหมุดหมายทางประชาธิปไตยของประชาชน

เวลา 08.00 น.แกนนำประกาศนัดรวมพลเตรียมเคลื่อนตัวไปยื่นข้อเรียกร้องที่ทำเนียบองคมนตรี บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์

เวลา 08.28 น. เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับแนวกันของตำรวจที่ 1 หน้าศาลฎีกา

เวลา 08.30  น.กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนผ่านแนวสกัดตำรวจที่ 1 เข้าสู่การเผชิญหน้าตำรวจจุดที่ 2 เจรจากับผบช.น.และขอให้ส่งตัวแทน

เวลา 08.40 น.ตำรวจให้ส่งตัวแทนยื่นหนังสือข้อเรียกร้องสามข้อต่อผบช.น. ผ่านไปถึงปธ.องคมนตรี โดยขอรัฐบาลต้องลาออก ร่างรธน.ใหม่ตั้งส.ส.ร. และปฏิรูปสถาบันฯ 10 ข้อ

เวลา  09.10 น. “ปนัสยา”หรือรุ่งขอบคุณทุกคนที่มาร่วมชุมนุม และประกาศยุติการชุมนุม

เวลา 09.30 น.”พริษฐ์หรือเพนกวิน ประกาศนัดหมายชุมนุมอีกครั้งวันที่ 24 กันยายน หน้ารัฐสภารวมกันกดดันให้ส.ส.แก้ไขรธน. และเรียกร้องให้พร้อมใจลาหยุดงานทั่วประเทศในวันที่ 14 ตุลาคม