กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดลำปางดูมาตรการ “ชิงเก็บ ลดเผา”แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดย…วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส.ว.

วันนี้(14 มีนาคม)ผมร่วมคณะเดินทางของกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา เดินทางไป ประชุมรับฟังข้อมูลจาก ท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อปัญหาไฟป่า ฝุ่น PM2.5 และความสำเร็จเป็นขั้นๆในการบริหารคุณภาพอากาศ ในจังหวัดลำปาง

โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนและเห็นมุมมองที่น่าคิดที่คงจะต้องนำมาเขียนย่อยเป็นบันทึกเผยแพร่ เป็นอีกหลายตอนต่อๆไป

หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย คณะฯ เราได้ไปเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ซึ่งเป็นป่ากลางเมืองขนาดหลายหมื่นไร่บนภูเขา ที่อยู่ติดๆกับเขตศาลากลางจังหวัด ห่างกันเพียงนั่งรถยนต์10นาที!!

โดยได้ติดตามศึกษาการดำเนินมาตรการ “ชิงเก็บ ลดเผา”

ซึ่งจะต่างจากการ ”ชิงเผา ” เพราะบัดนี้แม้แต่การชิงเผา ก็จะส่งผลให้มีควันไฟในแอ่งลำปาง ซึ่งเป็นเหมือนแอ่งกระทะที่เมื่ออับลม ก็จะทำให้ควันยังวนเวียนอ้อยอิ่ง คุณภาพอากาศก็จะถูกกระทบอย่างหลีกหนีได้ยาก

ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ หรือผู้ว่าหมูป่า ที่เราจดจำกันได้อย่างดี แม้จะน้ำหนักลดหายไปจนผ่ายผอมนั้น ท่านไม่ได้ใช้เป้าหมายการบริหารคุณภาพอากาศด้วยการเร่งระดมกำลัง และทรัพยากรมาดับไฟและหรือลดปริมาณจุดความร้อน (hot spots)ให้บรรลุเป้าหมายเฉยๆ

ไม่ได้แค่เร่งตรวจตรา ไม่ปล่อยจุดความร้อนให้ลามใหญ่ขยายตัวจนตามดับยากเท่านั้น

แต่ยังริเริ่ม ใช้ดัชนี้ชี้วัดด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดที่มีเคสใหม่จากอาการเจ็บป่วยทางเดินหายใจ เป็นเป้าหมายหลัก!

น่าสนใจและน่าประทับใจมากครับ

ท่านผู้ว่าหมูป่า เป็นผู้นำที่เข้มข้น และทีมลำปางที่มีท่านผู้ว่าร่วมภารกิจก็เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเข้มแข็ง

เราประชุมกับท่านที่ศาลากลางจังหวัดจนเลยเวลาจากกำหนดการไปพอสมควร แม้เราจะรู้สึกเกรงใจทุกท่านของทีมลำปางที่ยอมเปิดห้องประชุมที่ศาลากลางวันอาทิตย์ ทิ้งวันหยุดมาอธิบายให้ข้อมูลสำคัญ บอกจุดสังเกตที่สำรวจพบมาให้เราได้รับไปวิเคราะห์ต่อ

จากนั้นเราได้ร่วมกับน้องๆเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำแนวกันไฟ ตลอดจนลงนั่งรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากภาคประชาสังคมที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเราจะได้นำไปรวบรวมดำเนินการตามบทบาทของวุฒิสภาต่อไปด้วย

ไว้รอติดตามรายงานของคณะกรรมาธิการฯ และบทความสกัดสาระสำคัญจากการร่วมกันพยายามเข้าใจปัญหา ฝุ่นจากการเผา ในพื้นที่ภาคเหนือที่ผมจะนำมาย่อเล่าให้อ่านในโอกาสต่อไปนะครับ

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

สมาชิกวุฒิสภา

23:54น.