รัฐมนตรี และส.ส.แห่กักตัวหลังพบเสี่ยงใกล้ชิดคนติดโควิด-19 ครม.คุมเข้มประชุมผ่าน Video Conference

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล จากเดิม จะต้องประชุมเต็มคณะ ที่ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล  แต่มีรองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชารองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้มีรัฐมนตรีที่ลาประชุม ครม. ประกอบด้วย 1.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  2.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์  3.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา 4.นายศรักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 5.นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ 6.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รมช.ศึกษาธิการ 7.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  รมช.ศึกษาธิการ โดยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และร้อยเอกธรรมัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลาการประชุม ครม. เพราะมีราชการ ที่ จ.กระบี่

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือทุกภาคส่วน เน้นย้ำปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี แต่ก็ยังมีไม่น้อยที่การ์ดตก ไม่ให้ความร่วมมือ เป็นช่วงที่น่าอันตรายมาก

นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนยึดแนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่” มาปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตามมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.ภายหลังเกิดการระบาดโควิด 19 และรัฐมนตรีบางคน รวมถึงคณะทำงาน ต่างเป็นกลุ่มเสี่ยง ในการแพร่เชื้อ

ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า รัฐมนตรีหลายคนวางแผนที่จะกักตัวแม้จะไม่ใช้เป็นผู้เสี่ยงสูง เช่น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

บทความที่เกี่ยวข้อง