ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแจ้งรัฐสภา ส.ส.ที่ตกเป็นจำเลย 3 คนประกอบด้วย “วิรัช รัตนเศรษฐ” “ทัศนียา รัตนเศรษฐ” และ “ทัศนาพร เกษเมธีการุณ” พปชร. ต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 นัดแรก ก่อนเข้าสู่วาระนายชวน ได้แจ้งการเลื่อนลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยนางบุญญาพร นาตะธนภัทร เลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย แทนพล.ต.ทรงกลด ทิพยรัตน์ ที่เสียชีวิต และนางสุเนตตา แซ่โก๊ะ เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย แทนน.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ ที่ลาออกจากตำแหน่งส.ส.

ขณะเดียวกันได้แจ้งการ ย้ายสังกัดพรรคของน.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี มาอยู่พรรคภูมิใจไทย จากเดิมที่อยู่พรรคเพื่อไทย และการลาออกของนายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ทั้งนี้ได้ขอให้ส.ส.ร่วมยืนไว้อาลัย พล.ต.ทรงกลดเป็นเวลา 1 นาที

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังแจ้งกรณีศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอล จ.นครราชสีมา มีผลทำให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นจำเลยคดีดังกล่าว ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำพิพากษา ทำให้ขณะนี้มีส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด 476 คน มีองค์ประชุมอยู่ที่ 238 คน

วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
ทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา
ทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ

ทั้งนี้สำนักเลขานุการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาล ถึงประธานรัฐสภา แจ้งถึงกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้อง คดีของนายวิรัช รัตนเศรษฐ กับพวกรวม 87 คน ในคดีทุจริตสนามฟุตซอลโคราช ซึ่งมีผลให้จำเลย 3 คนประกอบด้วย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ จำเลยที่ 1 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส. นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ จำเลยที่ 2 และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส. นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ จำเลยคนที่ 72 ต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 235 วรรคสาม นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ศาลประทับรับฟ้อง จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น