สมุทรสาคร เริ่มผ่อนคลายบางกิจการแล้ว!

จังหวัดสมุทรสาคร ออกคำสั่งมาตรการป้องกันฯ โดยเริ่มผ่อนคลาย1. ร้านตัดผม เปิดได้ทั้งจังหวัด เวลา 06.00 – 21.00 น. ต้องมีมาตรการควบคุมผู้เข้าใช้บริการและมาตรการป้องกันโรค2. ร้านอาหาร เปิดได้ทั้งจังหวัด ยกเว้นแปดอำเภอเมือง 8 ตำบล ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย 1.ตำบลท่าทราย 2.ตำบลมหาชัย 3. ตำบลโกรกกราก 4. ตำบลท่าฉลอม 5.ตำบลนาดี 6.ตำบลบางหญ้าแพรก 7. ตำบลโคกขาม 8.ตำบลท่าจีน ตั้งแต่เวลา 06:00 – 21:00 น. คือจำหน่ายอาหารแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้นโดยร้านอาหารที่เปิดได้ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่าง นั่งโต๊ะละ 1-2 คน( มีฉากกั้น) รายละเอียดตามประกาศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564