กอช. แจงสมาชิกควรส่งเงินออมสะสมอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ไม่พลาดสิทธิการรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แจงสมาชิกควรส่งเงินออมสะสมอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ไม่พลาดสิทธิการรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก ทั้งนี้ กอช. มีความยืดหยุ่นสูง สมาชิกไม่ต้องกังวลการส่งเงินออมสะสม สิทธิการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ สมาชิกสามารถส่งเงินออมได้เมื่อพร้อม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กังวลในการส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง แต่อย่างใดสมาชิกสามารถส่งเงินออมสะสมได้เมื่อพร้อม สิทธิในการเป็นสมาชิกยังคงสภาพเดิม ทั้งนี้ สมาชิกควรส่งเงินออมสะสมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี เพื่อรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทุกวัน หรือ สมาชิกส่งเงินออมสะสม ได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” เพื่อลดการเดินทางห่างไกลโควิด-19 หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ  สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000