เปิดไทม์ไลน์รับเงิน “เราชนะ” เยียวยาโควิด-19 3 กลุ่ม

โครงการ “เราชนะ” เยียวยาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. – มี.ค. 64 .ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม1) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2) ผู้ที่มีฐานข้อมูลในแอปพลิเคชันเป๋าตัง3) ผู้ที่ยังไม่มีฐานข้อมูล.รูปแบบการจ่ายเงิน จะทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์และไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อย.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเดือนละ 2,700 – 2,800 บาทเพราะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้วโดยจะได้รับเงินทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่ม 5 ก.พ. 64 จนกว่าจะครบวงเงิน.กลุ่มผู้ที่มีแอปฯ “เป๋าตัง” (ที่ใช้ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”) ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว จะได้รับเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บาท จ่ายทุกวันพฤหัสบดีเริ่ม 18 ก.พ. 64 จนกว่าจะครบวงเงิน.กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการฯ และไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตังต้องลงทะเบียนผ่าน www. เราชนะ .comตั้งแต่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64จะได้รับเงินผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” สัปดาห์ละ 1,000 บาท จ่ายทุกวันพฤหัสบดีเริ่ม 18 ก.พ. 64 จนกว่าจะครบวงเงิน