สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 959 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 14,646 ราย หายป่วยแล้ว 10,892 ราย เสียชีวิตสะสม 75 ราย