สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ  ผู้ป่วยรายใหม่ 60 ราย  ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,501 ราย  หายป่วยแล้ว 25,851 ราย  เสียชีวิตสะสม 85 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  ยอดผู้ติดเชื้อรวม 117,747,164 ราย

อาการรุนแรง 89,728 ราย  รักษาหายแล้ว 93,423,240 ราย เสียชีวิต 2,612,066 ราย

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 29,744,652 ราย

2. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 11,244,624 ราย

3. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 11,055,480 ราย

4. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 4,333,029 ราย

5. สหราชอาณาจักร 🇬🇧 จำนวน 4,223,232 ราย

ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 116 จำนวน 26,501 ราย

บทความที่เกี่ยวข้อง