สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 58 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,598 ราย หายป่วยแล้ว 26,000 ราย เสียชีวิตสะสม 85 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 118,622,619 ราย
อาการรุนแรง 89,790 ราย รักษาหายแล้ว 94,233,330 ราย เสียชีวิต 2,631,295 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

  1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 29,862,124 ราย
  2. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 11,284,311 ราย
  3. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 11,205,972 ราย
  4. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 4,351,553 ราย
  5. สหราชอาณาจักร 🇬🇧 จำนวน 4,234,924 ราย
    ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 116 จำนวน 26,598 ราย