กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” จองวัคซีนโควิด 19 โหลดได้ 1 พ.ค. นี้

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงข่าว ในประเด็น Line Official Account และแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ระบบรายงานการฉีดวัคซีน (Real Time Dashboard) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 (Vaccine Certificate)

          นายแพทย์พงศธรกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำระบบรายงานเชื่อมต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ให้บริการวัคซีน กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเรียลไทม์ จะเพิ่มความครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมกว่า 12,000 แห่ง และข้อมูลนี้จะถูกส่งกลับประชาชนผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม” และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยทั้งสองแพลตฟอร์มมีรูปแบบการทำงานเดียวกัน อาทิ การจองคิววัคซีน, ข้อมูลวัคซีน, การนัดหมาย แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2, ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน และยืนยันการรับวัคซีน (Digital vaccine certificate) เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอชุดข้อมูลบางส่วนจากองค์การอนามัยโลก ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับการจองคิวการฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบระบบไว้ 4 ช่องทางได้แก่  Line Official Account “หมอพร้อม”, แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”, หากไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถติดต่อโดยตรงไปยังโรงพยาบาลที่ได้รักษาตัวประจำ และอสม.  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้ครอบคลุม

          นายแพทย์พงศธรกล่าวต่อว่า เมื่อฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 (Vaccine Certificate) ที่มีคิวอาร์โค้ดที่สร้างเฉพาะแต่ละบุคคล จากโรงพยาบาลที่รับการฉีดทันที และผู้ที่ลงทะเบียนไลน์หมอพร้อมจะได้รับใบรับรองการแบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ดเดียวกัน โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กระทรวงสาธารณสุขด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) กระทรวงสาธารณสุขได้ออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) แล้วประมาณ 35,000 คน ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเอกสารรับรอง International Health Certificate ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศที่เดินทางไป เช่น การรับรองการฉีดวัคซีน ผลการตรวจหาเชื้อในโพรงจมูก ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน ซึ่งได้เชื่อมระบบฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไว้ หากมีการเดินทางไปตรวจเลือดในโรงพยาบาลที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองจะสามารถออกเอกสารรับรอง International Health Certificate ได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงรอมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกที่จะออกมาในเดือนมิถุนายน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล

          “ขอให้ประชาชนอย่ากังวล ข้อมูลของผู้ที่ฉีดวัคซีนจะถูกเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างปลอดภัย และขอเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้ประเทศเกิดภูมิคุ้มกัน คนไทยทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย” นายแพทย์พงศธรกล่าว

          ด้านนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แผนภาพ (Real Time Dashboard) แสดงจำนวนสถานะการฉีดวัคซีนในประเทศไทย เมื่อประชาชนเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ข้อมูลจะมีการบันทึกและถูกส่งไปยังส่วนกลาง ให้สามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ อาทิ จำนวนการฉีดแต่ละจังหวัด ตัวเลขแสดงจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการแก้ไข หากพบปัญหาระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีแผนภาพแสดงข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน โดยหากประชาชนมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน และกรอกข้อมูลใน Line Official Account  “หมอพร้อม” หรือมีเจ้าหน้าที่สอบถาม บันทึกและรายงานเข้าระบบ ข้อมูลจะแสดงทันที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าไปสอบสวนโรค และรักษาได้อย่างทันท่วงที

        ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถดูแผนภาพดังกล่าวได้ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งาน และติดตามจำนวนสถานการณ์ฉีดวัคซีนในประเทศไทย และข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน ใน Line Official Account “หมอพร้อม” ได้ในอนาคต