จังหวัดที่มีคําสั่ง/ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ รวม 38 จังหวัด อัพเดทข้อมูล 11 เม.ย 2564 เวลา 12.00 น.