รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 965 ราย  ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 654 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 302 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย

สำหรับกลุ่มเสี่ยงโควิด ตรวจคัดกรองฟรี ทั้ง รพ.รัฐ – เอกชน ประชาชนท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือ มีอาการป่วย ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้ฟรี! ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน