วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,108 รายรวมผู้ติดเชื้อสะสม 232,647 ราย-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,835 ราย-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 229 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 14 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,030 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 63,783 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,775 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 191,355 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,578 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 39,517 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,865 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,359) ปริมณฑล (974) จังหวัดอื่น ๆ (1,532)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(2) สระแก้ว(10)และ จันทบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 12 ราย
จากประเทศโอมาน 1 ราย
จากประเทศโซมาเลีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 180 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 165 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.53)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,942 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 618,294 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,319 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.5
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 92 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 149,927 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 503 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,269 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 711,006 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,244 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44,711 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 475 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,076 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 113 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 220 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 70 ราย


ประมวลข้อมูลโดยกรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง