กทม. ตั้งศูนย์พักคอย รับผู้ป่วยโควิดรอเตียง

กรุงเทพมหานครเร่งจัดตั้ง“ศูนย์พักคอย” หรือ Community Isolation เป้าหมายคือ แยกผู้ป่วยสีเขียวออกจากครอบครัว ระหว่างรอการส่งต่อ รพ. และดูแลกลุ่มที่ต้องการการดูแล เช่น เด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อและไม่มีคนในครอบครัวดูแล

ภายในศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่และ อสม. คอยดูแลประเมินอาการ มีอุปกรณ์ ยา และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น คือ

เครื่องวัดค่าออกซิเจนจากปลายนิ้ว ใช้ประเมินอาการจากออกซิเจนในเลือด หากค่าต่ำกว่า 95% จะต้องรีบส่ง รพ.

เครื่องออกซิเจน ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีออกซิเจนต่ำกว่า 95% ระหว่างรอส่ง รพ.

เนื่องจาก ผู้ป่วยสีเขียว หากมีอาการขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้เร็วมาก

ขณะนี้มีศูนย์พักคอยแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ที่วัดสะพาน เขตคลองเตย และ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตบางแค โดยมีเป้าหมายจะตั้งให้ครบ 6 กลุ่มเขต และพยายามจะตั้งให้มากที่สุดทุกเขต

ส่วน ผู้ป่วยสีเขียว ที่สมัครใจกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation จะต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ และจะมี จนท.สาธารณสุข และ อสม. คอยดูแลครับ

.