มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ มอบเงินบริจาคองค์การสวนสัตว์ฯช่วยเหลือสัตว์ป่า

นายสมบัติ อนันตรัมพร เลขาธิการมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ มอบเงินบริจาคให้องค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย จำนวน 300,000 บาท สำหรับใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสัตว์ป่า โดยมีนายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ

สำหรับเงินบริจาคดังกล่าว เป็นรายได้จากการจัดงาน Run for Zoo Mini-Half Marathon 2019เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะนำไป
ใช้ในการช่วยเหลืออุปถัมภ์สัตว์ ต่อไป

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่มแบ่งปันน้ำใจ
ช่วยเหลือสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ซึ่งสัตว์นานาชนิดเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการดูแลทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพราะสวนสัตว์ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้มีความสำคัญทั้งทางด้านการอนุรักษ์ วิจัย และเป็นแหล่งสร้างสังคมคุณธรรม ที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดการมีส่วนร่วมทางด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Page Facebook อุปถัมภ์สัตว์ป่า กับสวนสัตว์ไทยและ www.zoothailand.org. ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและโอนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี 006-0-23655-8 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อหมีแพนด้า ซึ่งเป็นกองทุนสาธารณกุศล ผู้บริจาคจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณออนไลน์ และสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไปลดหย่อนภาษีได้

สำหรับสวนสัตว์ภูมิภาค สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โทร. 038 318 444www.facebook.com/kkopenzoo
สวนสัตว์เชียงใหม่ โทร. 053 221 179www.facebook.com/FanpageChaingMaiZoo
สวนสัตว์นครราชสีมา โทร. 083 372 0404www.facebook.com/NakhonratchasimaZoo
สวนสัตว์สงขลา โทร. 074 598 555www.facebook.com/SongkhlaZooPage
สวนสัตว์อุบลราชธานี โทร. 093 320 9369www.facebook.com/ubonzoo1217
สวนสัตว์ขอนแก่น โทร. 086 459 4192www.facebook.com/khonkaenzoo
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044 558 501www.facebook.com/ElephantKingdomByZPO

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย