กาชาดขอนแก่นนำความห่วงใยไปมอบให้ชาวอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 1,170 ชุด”

.

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย โดยการร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านดอนน้อย ,บ้านดอนหัน ,บ้านดอนเจริญ ต.ดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งประสบภัยน้ำท่วม จากน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงบางจุด แต่บางพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูง ชาวบ้านไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ และการสัญจรไปมาลำบาก