กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์

‘’ช่างสร้างช่างสรรค์…เติมฝัน ท่องเที่ยวไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ฟังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดประสบการณ์สร้างสรรค์กันยาวๆ

ปาฐกถาพิเศษนำโดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ต่อด้วยการบรรยายจากประสบการณ์สนามของผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยวและนักวิชาการด้านท่องเที่ยวทั้งจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร
สนใจเข้าร่วมได้ผ่านคิวอาร์โค้ด หรือ โทรจองที่ 02 618 7781-4