ปลัดสธ.และกทม.ลงพื้นที่ย่านเอกมัยตรวจสอบมาตรการป้องกันโรค วันแรกที่มีการผ่อนผันให้ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่เปิดให้บริการในวันนี้ เป็นวันแรก ย่านเอกมัย

โดยกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร กำหนดมาตรฐานให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่าน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า  กระทรวงสาธารณสุขค่อนข้างเป็นกังวลเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 และยอมรับว่ามีอยู่หลายร้านที่ยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอ / ขณะที่สถานประกอบการ ที่มาตรวจวันนี้ พบว่า ผ่านมาตรฐาน มีการตรวจคัดกรอง ATK  พนักงาน และผู้ที่มาเที่ยว

แต่ทั้งนี้ ต้องให้กำลังใจผู้ประกอบการ และขอความร่วมมือในการเข้มงวด โดยเชื่อว่า สถานการณ์น่าจะมีความปลอดภัย และสามารถเปิดให้บริการได้ต่อไป แต่หากพบว่า สถานประกอบการ ไม่ปฏิบัติตามาตรการ​ป้องกันโรค จะมีการตักเตือน หรืออาจสั่งปิดกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังจัดชุดประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเวลา 24 นาฬิกา งดกิจกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกรุงเทพมหานคร จะจัดชุดปฏิบัติการออกตรวจติดตามสถานประกอบการทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง และให้ทางสำนักงานเขต แต่ละพื้นที่ ตรวจประเมินสถานประกอบการ พร้อมติดตามให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ด้วย