“พล.อ.สิงห์ศึก” นำคณะ สว.ร่วมประชุมนิเวศวิทยานานาชาติที่ประเทศรัสเซีย

“พล.อ.สิงห์ศึก” นำคณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมประชุมนิเวศวิทยานานาชาติครั้งที่ 10 ประเทศรัสเซีย

พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะเข้าร่วมการประชุมเชิงนิเวศวิทยานานาชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2566 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา , นางสาวนิสาพร วิบูลย์จันทร์ ผอ. สำนักการต่างประเทศ และนายเรวัต วรรณนุรักษ์ เลขานุการคณะเดินทางร่วมติดตามการประชุมในครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง