ตม.เชียงใหม่ ออกตรวจสถานประกอบการ ป้องกันต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ตม.จว.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับแรงงานจังหวัดเชียงใหม่, กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ และ พมจ.เชียงใหม่ ออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด จึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง, พ.ร.บ. ค้ามนุษย์, พ.ร.ก.การทำงาน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบบทลงโทษทางกฎหมายของการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย คือ “รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่สิทธิจะทำได้” ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนงานต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ส่วนอัตราโทษของคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท ถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางและไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งเบาะแส หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามกับทาง ตม.จว.เชียงใหม่
ได้โดยตรง ผ่านทาง website ของ ตม.จว.เชียงใหม่ : https://chiangmai.immigration.go.th หรือ Facebook : https://www.facebook.com/immchiangmai หรือสายตรงที่โทรศัพท์ 0 5320 1755