สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครแจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 914 ราย จากการเร่งค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก จ.สมุทรสาคร ให้ได้ 10,000 รายต่อวัน