จองสิทธิฉีดวัคซีน “ไข้หวัดใหญ่” ผ่านแอปเป๋าตัง

ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง และกลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ปีนี้ สปสช. ปรับระบบการจองและนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รูปแบบใหม่ผ่าน Health Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”เพื่อเพิ่มความสะดวกของบริการภาครัฐ.โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ – นัดฉีดระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 64ส่วนระยะเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 64.หากใครที่ไม่สะดวกจองผ่านแอปฯยังคงจองได้ที่หน่วยบริการประจำ หรือโรงพยาบาลที่รับการรักษาได้เหมือนเดิม.กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีน 1. หญิงมีครรภ์2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมองไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และผู้ป่วยเบาหวาน4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้6. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง7. โรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป.สำหรับหญิงมีครรภ์สามารถขอลงทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี โดยแนะนำว่า ให้ฉีดวัคซีนเมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป.สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. โทร. 1330