ศบค.ขอบคุณทุกภาคส่วนทำสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นหลังใช้พ.ร.ก. 1 เดือน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงพ.ร.ก. ครบ 1 เดือน ขอบคุณทุกภาคส่วนเผชิญวิกฤตร่วมกัน ขอบคุณทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ทำให้เกิดกราฟนี้ขึ้น 📉
“ ประคองสถานการณ์ ตั้งการ์ด และปรับตัว เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน “

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ๋ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมห้องปฏิบัติการ RT PCR ทั่วประเทศ 124 แห่ง พร้อมตรวจหาเชื้อ COVID-19เพราะ COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่
จึงต้องพัฒนาทั้งคนตรวจ เครื่องมือ และวิธีการตรวจ ให้มีมาตรฐาน เพื่อ
– ลดขั้นตอนในการตรวจพบเชื้อ
– ลดระยะเวลา ให้ รพ.ทุกแห่ง สามารถรายงานผลการตรวจทางออนไลน์ ให้ทราบผลภายใน 1 วัน

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลCOVID19