กลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตยทยอยปักหลัก ก่อนเข้าร่วมชุมนุมกับคณะประชาชนปลดแอกเย็นนี้


โดยมีการแสดงละครล้อเลียนเหตุการณ์รุนแรงในอดีต ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจอย่างเข้มงวด ซึ่งตำรวจพยายามไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านหน้าร้านแมคโดโนด์ ไม่ให้ตรงมาบนพื้นผิวจราจรเพราะขออนุญาตชุมนุมเฉพาะบนทางเท้าเท่านั้น